Responsabilitate socială

  • Întreprinderi și angajați

Compania a aderat întotdeauna la conceptul orientat spre oameni, protejează drepturile și interesele angajaților întreprinderii, oferind cazare gratuită și privighetoare angajaților din linia de producție, stabilind o cutie poștală de sugestii pentru angajați, ascultând vocea angajaților și depunând eforturi pentru a crea o platformă pentru creșterea comună a întreprinderilor și a angajaților.

  • Întreprinderi , furnizori și clienți

În ceea ce privește furnizorii și clienții, cooperarea sa prietenoasă pe termen lung cu compania a fost susținută în perioada de raportare. Respectând conceptul de onestitate și încredere, compania caută dezvoltarea cu furnizorii și clienții, iar adaptarea cooperării a fost consolidată în continuare.

  • Întreprindere și societate

În calitate de companie publică nelistată, compania acordă o atenție deosebită responsabilității sale sociale ca companie publică nelistată, în timp ce se străduiește să obțină profituri economice pentru acționari. Pentru a pune în aplicare profund strategia și spiritul național de reducere a sărăciei, compania a depus eforturi active pentru a juca rolul companiilor publice nelistate în serviciul strategiei naționale de reducere a sărăciei. În perioada de raportare, compania a implementat planificări specifice de reducere a sărăciei în diferite moduri, iar în ultimii ani a donat zeci de mii de yuani pentru a sprijini construirea zonelor sărace.